Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

Použite Raspberry PI3 ako gateway pre IoT !

Čo ku tomu potrebujeme? Raspberry Pi3  s W10 IoT jadrom. Visual Studio 2015 + Programovací jazyk C. Microsoft Windows Azure. Senzory pre snímanie fyzikálnych veličín pripojené ku RPI vodičami alebo bezdrátovo (napríklad BLE).

Čo je to IoT? Je to globálna sieť z možnosťou pripojenia zariadení pre snímanie fyzikálnych veličín používaných v dopravných prostriedkoch, budovách, priemysle atď. Platforma IoT GSI vznikla v roku 2013 ako globálny štandard pre zber a výmenu údajov za pomoci internetu. Umožňuje zberať údaje o objektoch a následne ich diaľkovo ovládať pomocou výpočtovej techniky. Zvyšuje účinnosť, presnosť a flexibilitu riadenia znižuje náklady na tento proces. Expertné prognózy predpokladajú do roku 2020 až 50 miliárd objektov s podporou IoT.

Čo je to Microsoft Windows Azure? Je to softwérová platforma, ktorá rieši tieto oblasti: IoT rozbočovač, Analýza údajových tokov, Power BI (vizualizácia údajov), Servisná zbernica, Pamäťový úložný priestor pre namerané údaje (Cloud), atď.


Čo je to Bluetooth low energy (BLE)?  Je to Bluetooth Smart protokol verzia 4.0+ výkonovo a aplikačne prispôsobená verzia bluetooth navrhnutá pre IoT. Je určený pre batériou napájané aplikácie s dlhou dobou nepretržitej činnosti. Umožňuje komunikáciu s viacerými systémami. Znižuje vývojové a prevádzkové náklady. Zabezpečuje bezpečnoasť prenosu údajov pomocou 128bit AES šifrovania.

Ako IoT mení pohľad na senzorové systémy? (Čítajte článok)

Inteligentné bytové senzory nám povedia viac. (Čítajte článok)

Senzory pre monitorovanie ovzdušia s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť. (Čítajte článok)

Svoje otázky a požiadavky  zasielajte na emailom dialogue@dialogue.sk alebo telefonicky (faxom) na +421 337 722 030.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu – kolektív Dialogue s.r.o

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2024 Dialogue s.r.o.