Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

» Politika kvality

Politika kvality firmy DIALOGUE, s.r.o. je jednou zo základných priorít spoločnosti, vychádza z reálneho stavu spoločnosti a stanovuje pre všetkých pracovníkov spoločnosti nasledujúce priority.

  • Neustále zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.
  • Viesť konštruktívny dialóg s každým zákazníkom a dodávateľom spoločnosti.
  • Plniť požiadavky legislatívy a ďalšie požiadavky ku ktorým sa spoločnosť zaviazala.
  • Sledovať očakávania zákazníkov a tým zvyšovať ich spokojnosť s poskytovanými službami.
  • Zvyšovať informovanosť zákazníkov a tým zvyšovať stupeň dôvery zákazníkov v kvalitu a flexibilitu poskytovaných služieb spoločnosti.
  • Starostlivosťou pracovníkov spoločnosti o infraštruktúru, bezpečnosť pri práci, životné a pracovné prostredie, prispievať k zlepšovaniu dobrého mena spoločnosti ako spoľahlivého partnera.
  • Zlepšiť výkonnosť spoločnosti udržovaním vzájomne výhodných vzťahov s dodávateľmi a rozširovať tak i portfólio ponúkaných produktov.
  • Pozornosť sústrediť na prevenciu prostredníctvom samokontroly všetkých pracovníkov spoločnosti a tým zabrániť vzniku možných chýb v kvalite poskytovaných služieb.

Vedenie spoločnosti DIALOGUE, s.r.o.

V Piešťanoch 23. 2. 2018

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2024 Dialogue s.r.o.