Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

RECOM - The DC/DC Book Of Knowledge

Technická publikácia technického riaditeľa firmy RECOM - Steve Robertsa: The DC/DC Book of Knowledge je detailným úvodom do oblasti rôznych topológií používaných pri návrhu DC/DC prevodníkov. Precízne sú tu rozobraté rôzne techniky spätných väzieb (analógových i digitálnych), zdrojov konštantného prúdu, prúdových a napäťových budičov, merania a testovania, obvodových ochrán, filtrácie, bezpečnosti pri používaní, spoľahlivosti. Nájdete v nej  tiež i množstvo možností aplikácie AC/DC  a DC/DC prevodníkov.

Kniha je určená hlavne pre technikov – vývojárov ale určite si nájde vďačnú čitateľskú obec  i medzi aplikačnými inžiniermi, konštruktérmi, študentmi  ...

Jednotlivé funkcionality každého modulu AC/DC alebo DC/DC prevodníku sa stretávajú s nasledovnými problémami a požiadavkami:

- Prispôsobenie záťaže ku zdroju napájania

- Izolácia medzi obvodmi primárnej a sekundárnej strany prevodníka

- Ochrana proti preťaženiu či už teplotnému (výkonovému) alebo prúdovému (skrat a pod.)

- Dodržanie podmienok legislatívy bezpečnosti a EMC

 

Jednotlivé kapitoly knihy:

Chap. 1: Power Regulation
Chap. 2: Feedback Loops
Chap. 3: Understanding Datasheet Parameters
Chap. 4: DC/DC Converter Protection
Chap. 5: Input and Output Filtering
Chap. 6: Safety
Chap. 7: Reliability
Chap. 8: LED Characteristics
Chap. 9: DC/DC Application Ideas

Poďte s nami prečítať túto knihu The DC/DC Book of Knowledge (PDF) - Tím Dialogue s.r.o.

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2023 Dialogue s.r.o.