Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

Rodina integrovaných obvodov od Analog Devices typu iCoupler.

Analog Devices v súčasnosti rozšíril portfólio IO založených na technológií iCoupler. Okrem rozšírenia ponuky známych digitálnych izolátorov, implementoval iCoupler technológiu i do ďalších skupín IO, v tab. nižšie sú uvedené v súčasnosti vyrábane IO:

1. Štandardné digitálne izolátory

2. Izolované budiče 

3. Izolované napájanie

4. Izolované A/D prevodníky

5 .Izolované zbernice RS-232, RS-485, I2C, CAN, USB 2.0 kompaktibilné

1. Štandardné digitálne izolátory nahrádzajú klasické optočleny, rýchlosť prenosu údajov od 10Mbps do 150 Mbps, izolačná pevnosť od 1kV do 5 kV, sú vyrábane i viac kanálové izolátory, i s možnosťou prenosu údajov z výstupnej strany.

Bližšie informácie o rodine digitálnych izolátorov dostanete na link: Standard_Isolators

2. Izolované budiče majú posilnené výstupy schopné dodať v špičke do záťaže od 100 mA až do 4A. Niektoré IO sú doplnené izolovaným DC/DC meničom pre napájanie výstupov. Svojou konštrukciou sú vhodné pre rôzne aplikácie ako napr. budenie môstikov z IGBT/MOSTFET tranzistorov v invertoroch, riadenie motorov...

Bližšie informácie tejto rodine izolovaných budičov dostanete tu: Isolated_Gate_Drivers

3. V skupine izolované napájanie sú vyrábane samostatne izolované DC/DC prevodníky, pripadne sú integrované spolu s digitálnymi izolátormi. Výstupné napätie je voliteľné 3.3V alebo 5V (ADuM5000), vo variante s externým transformátorom (ADuM3070) je nastaviteľné v rozsahu od 3.3V do 24V, výstupný prúd sa pohybuje od 100mA do 500mA, účinnosť je cca. 70%.

Bližšie informácie o rodine izolovaných budičov hľadajte na: isoPower

4. Izolované A/D prevodníky sú založené na jadre sigma-delta modulátorov doplnené izolovanými signálmi realizovanými iCoupler technológiou. V súčasnosti sú vyrábane 16 bitové verzie s diferenciálnym vstupom +-250mV.

Podrobnejšie informácie o rodine izolovaných A/D prevodníkov si môžete doplniť na linke: AD7401

5. Rodina izolovaných zberníc pokrýva všetky štandardy RS-232, RS-485, I2C, CAN a kompaktibilných s USB 2.0. Izolačná pevnosť je 2.5KV resp. 5kV, vyrábané sú varianty s rozdielnou rýchlosťou prenosu údajov.

Bližšie informácie o rodine izolovaných zberníc dostanete tu:

Isolated_RS-232

Isolated_RS-485

Isolated_I2C

Isolated CAN

Isolated USB_2.0_Compatible 

 

Pokiaľ máte ďalšie otázky - sme tu pre Vás:  Kolektív Dialogue

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2023 Dialogue s.r.o.