Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

Najmenšie DC/DC prevodníky pre železnice

Najmenší certifikovaný DC/DC prevodník pre železničné aplikácie.

Recom Electronic GmbH rozširuje svoju rodinu DC/DC prevodníkov „Powerline PLUS“ o sériu RPR, ktorá je svojou špecifikáciou šitá na miery konštruktérom elektronických zariadení v oblasti nasadenia v železničných aplikáciách. Sú to veľmi kompaktné typy prevodníkov schopných pracovať za extrémnych podmienok s minimalizáciou zmeny parametrov v širokom rozsahu teplôt Sú navrhnuté pre možnosť použitia vstupného napätia až 160V.

Norma EN50155 (Pre elektrické zariadenia v dopravných prostriedkoch) definuje požiadavky pre informačné systémy a elektronické komponenty používané na železničných prepravných prostriedkoch. Táto norma bola aplikovaná pri návrhu DC/DC prevodníkov, ktoré musia splňovať nároky na funkcionalitu a spoľahlivosť napájacích zdrojov počas dlhodobého používania. Extrémne prevádzkové podmienky ako sú teplo, chlad, nárazy a vibrácie boli základnými podmienkami pri návrhu RPP-série od Recom

Nové RPR prevodníky pracujú s plnou výkonovou zaťažiteľnosťou v rozsahu pracovných teplôt od -45°C do +85°C bez limitácie výkonu (tzv. derating). Účinnosť je pri tom zaručovaná väčšia ako 89%

Tieto prevodníky sú dostatočne „mohutné“ aby podľa normy EN61373 hravo znášali mechanické nárazy a vibrácie hodnoty 10G vo všetkých troch priestorových osiach. Rodina RPR predstavuje potfólio pre výkonovú záťaž 20, 30, 40 a 50 Watt. Vstupné napätia so môže konštruktér zvoliť z troch rozšírených rozsahov od 12V do 36V alebo od 25V do 75V a od 40V do 160V jednosmerných. Pre jednonapäťovom výstupe si môže konštruktér vybrať zo štandardnej ponuky napätí 3.3V, 5V, 12V, 15V  a pri dvojitom výstupe z napätí  ±12, ±15 a ±24V jednosmerných.RPR prevodníky sa dodávajú v troch rozličných púzdrach:

„Rebrované“ púzdro s integrovaným chladičom, ktoré je ideálnym pre použitie na doskách plošných spojov s konvekčným chladením (prúdením vzduchu).

„Ploché“ púzdro, ktoré je použiteľné v aplikáciách kde sa vyžaduje nízky mechanický profil zariadenia (nízka svetlosť).

Púzdro „so základovou doskou“ pre zariadenia, kde sa vyžaduje vyššia mechanická pevnosť a stabilita, preto je tu možnosť prevodník prichytiť skrutkami do zariadenia.

RPR-prevodníky sú v plnej zhode s normami EN50155 a EN60950-1 a izolačná pevnosť 1,6kV počas jednej minúty je štandardná. Sú vybavené EMC filtrom aby vyhovovali norme EN50121-3-2. Ich aplikácia vyžaduje iba zopár externých komponentov. MTBF (Mean time between failures – stredná doba medzi poruchami) je podľa BELLCORE TR-NWT-000332 pri +50°C zaručovaná pre dva milióny hodín prevádzky (poznámka: cca 230rokov).

RPR séria od Recom je kategória DC/DC prevodníkov pre použitie v železničných aplikáciách vyznačujúca sa: Nízkou cenou, charakteristickými technickými výhodami ako sú rozmery, výkonnosť a spoľahlivosť. Patria ku špičke na trhu DC/DC v tejto oblasti použitia.

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Kolektív Dialogue, s.r.o.

 

Pozrite technické informácie:

RPR20_04.pdf ( 134 KB )

RPR30_04.pdf ( 136 KB )

RPR40_04.pdf ( 136 KB )

RPR50_04.pdf ( 136 KB )

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2024 Dialogue s.r.o.