Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

RNM - Najmenší izolovaný DC/DC prevodník

RNM - Najmenší izolovaný DC/DC prevodník na svete.

Nová RNM séria DC/DC prevodníkov z produkcie firmy Recom su prevodníky z najmenšími vonkajšími rozmermi na svete. Firma Recom s 30-ročnými skúsenosťami v oblasti návrhu a výroby DC/DC prevodníkov vtesnala plnohodnotný DC/DC prevodník s izolačnou schpnosťou 2000V DC do drobného púzdra ako špička Vašho prsta.
Rozmer púzdra je prekvapivo malý 8.3 x 8.3 x 6.8 mm s vývodmi rozmiestnenými v klasickej mriežke 0,1 inch (2,54 mm). Napriek malým rozmerom RNM prevodníky nie sú ochudobnené z hladiska technických parametrov: 1W výstupný výkon, vstupné a výstupné napätia v rôznych kombiáciiach od 3,3V do 15V DC a izolačná schopnosť 1kV alebo 2kV. Pracová teplota okolia plne zodpovedá rozsahu Industrial od -40°C do +85°C bez zmeny dosiahnutého výstupného výkonu (derating)
a so schpnos5ou pracova5 a6 pri teplote okolia nad 100°C. Účinnosť konverzie je od 70% až do 84% s dodržaním zvlnenia a šumu na výstupe pod 100mV (peak to peak).
Extrémne malé vonkajšie rozmery prevodníkov umožňujú aplikačným inžinierom zmenšiť rozmery obvodových dosiek navrhovaných zariadení a tým i možnosť aplikovať ďalšie technické riešenia na doske tých istých rozmerov. Recom zavádza do výroby tieto nové prevodníky v snahe výjsť v ústrety požiadavkam zákazníkov v konkurenčnom priestore trhu, kde je miniaturizácia kľúčovým faktorom výroby elektronických zariadení.
RNM prevodníky sú nie len ideálnymi pre aplikácie kde rozmer dosky je požiadavkou číslo jedna. Sú to plne testované a garantované komponenty, ktoré spĺňajú podmienky normy EN-60950-1 (Bezpečnosť elektrických zariadení), certifikácia podľa normy UL-60601-1 práve prebieha. Je to veľmi dôležité najmä v časovo stiesnených projektoch, kde musí zdroj napájania elektronického pracovať bezpečne i v kritických aplikáciách.
Typickými aplikáciami sú izolované zdroje napájania v priemyselných riadiacich systémoch, medicínskych zariadeniach a prenosných ručných zariadeniach. Galvanicky izolovaný výstup môže byť použitý pri prerušení zemnenia v zariadení, eliminuje vznik elektrického zarušenia a neposlednej rade chrani i drahé obvody pred zničením prostredníctvom vonkajšieho zásahu. Rozmanitosť kombinácií vstupných a výstupných napätí umožňuje Step Up alebo Step Down architektúra (napr. 12V z 3.3V zdroja) ako i generovanie záporného napätia (napr. -5V z +5V zdroja).
Technické údaje (datasheet) týchto mnohostranných DC/DC prevodníkov Vám radi zašleme (kontaktujte: potucek@dialogue.sk).

Ďalšie informácie nájdete na stránke Recom:
http://www.recom-international.com/ .
 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2023 Dialogue s.r.o.