Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

RECOM zdroje pre medicínu

Aký musí byť zdroj pre použitie v medicíne?

Je to zdroj energie, ktorý musí mať vlastnosti zodpovedajúce potrebným normám na lekárske použitie v zdravotníctve. Je to norma ES / IEC / EN 60601-1 (tretie vydanie) poskytujúca smernice, ktoré sú prísnejšie v porovnaní komerčnými alebo priemyselnými. Vyžadujú sa tu vyššie bezpečnostné štandardy a nižšie elektromagnetické rušenie - EMC.

Ak elektronické zariadenia neprichádzajú do priameho kontaktu s pacientom a manipulujú s nimi iba vyškolený personál, sú klasifikované v kategórii MOOP, čo znamená, že zvyčajne musia vyhovovať iba normám 60950-1 a 62368-1 ITE pre súlad s laboratórnym prostredím. Produkt spadá do kategórie MOPP, keď dôjde k priamemu fyzickému kontaktu medzi zariadením a pacientom, a potom musí spĺňať mimoriadne prísne bezpečnostné normy, najmä pokiaľ ide o izoláciu. Na ochranu pacientov pred úrazom elektrickým prúdom musia byť tieto výrobky vybavené dvoma samostatnými izolačnými zábranami. Čím bližší je kontakt medzi zariadením a pacientom, tým nižší je prípustný zvodový prúd.

Typ B - Žiadny priamy fyzický kontakt s pacientom. Príklady: LED osvetlenie na operačných sálach, lekárske laserové jednotky atď.

Typ BF - Fyzický kontakt s pacientom alebo riziko zlyhania zariadenia pre pacienta. Príklady: inkubátory, ultrazvukové prístroje, diagnostické zariadenia atď.

Typ CF - Priamy kontakt so srdcom pacienta, riziko zranenia alebo smrti v prípade zlyhania zariadenia. Príklady: defibrilátory, prístroje na činnosť srdca a pľúc atď.

Napájacie zdroje prístrojov pre použitie v medicíne typu BF a CF sú navrhnuté tak, aby poskytovali 2xMOPP izolácie vstupu a výstupu.

 

Pozrite:

Portfólio zdrojov Recom pre použitie v medicíne

Vypočujte si podcasty:

DC/DC prevodníky pre použitie v medicíne

AC/DC napájacie zdroje pre použitie v medicíne

Pre dodatočné informácie o zdrojoch pre použitie v medicíne navštívte stránku výrobcu RECOM:

www.recom-power.com/medical

Pre bližšie informácie o cenách a dodacích dobách kontaktujte náš tím Dialogue s.r.o., tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2024 Dialogue s.r.o.