Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

Recom DC/DC prevodníky ponúkajú zvýšenú izolačnú pevnosť až 10kVDC

Re³inforced DC/DC prevodníky

DC/DC  prevodníky ponúkajú takmer štandardne izoláciu medzi vstupom a výstupom. Izolačné napätie môže byť nízke 1kVDC ale aj vysoké 10kVDC.  Normy UL definujú tri kategórie kvality izolácie: funkčná, základná a zosilnená. Spravidla všetky aplikácie v medicínskych odvetviach a výkonovej elektronike vyžadujú izolačnú pevnosť vyššiu ako 6kVDC.

Izolované DC/DC prevodníky majú veľa výhod:

  • Galvanická izolácia zabraňuje vytvoreniu tzv. prúdovej slučky cez uzemnenie, čím sa výrazne zvyšuje pomer signál/šum v obvode.
  • Umožňujú prenos informácie medzi obvodmi, ktoré majú nezávislé napájania bez ohľadu na ich polaritu.
  • Chránia užívateľa zariadenia pred dotykom s nebezpečným napätím.
  • Umožňujú neprerušený chod ostatných častí zariadenia pri poruche časti za DC/DC prevodníkom.
  • Chránia zariadenie pred prehriatím a tým i pred nebezpečenstvom požiaru.

Aj keď 1kVDC znie pôsobivo a  konštrukcia transformátorov je veľmi jednoduchá. Typické nízko výkonové DC/DC prevodníky používajú toroidové alebo cievkové transformátory (Bobbin), ktorých primárne a sekundárne vinutia sú vinuté na feritových jadrách na samostatných častiach jadra pre každé vinutie ale v tom istom okne jadra.  Aj keď sa poruší izolácia jedného z vinutí, izolačná pevnosť medzi nimi ostáva stále 1kVDC. Tento druh izolácie sa nazýva funkčným alebo operačným. Izolácia za pomoci transformátorov je spoľahlivá a bezpečná pre veľa komerčných i priemyselných aplikácií. Pre aplikácie s vyššou zaručovanou bezpečnosťou alebo z izolačným napätím nad 6kV nie je povolené umiestňovať jedno vinutie na druhom alebo vedľa neho ale musia byť umiestnené separátne.

Re³inforced izolácia

Keďže priemyselný štandard nízkovýkonových DC/DC prevodníkov je v púzdre DIP24, s vonkajšími rozmermi približne 32mm x 20mm x 10mm neprekvapuje nikoho, že spĺňajú iba podmienky základnej alebo funkčnej (operačnej) izolačnej pevnosti. Transformátory s aplikáciou ochrany proti plazivým prúdom (oddelením vzdialenosťou viac ako 4.6mm) nie sú vhodné pre použitie v tomto type púzdier, nakoľko sú vysoké len 10mm.

Napriek tom, že sa to zdá byť nemožne, inžinieri firmy Recom vyvinuli radu DC/DC prevodníkov v púzdre DIP24, ktoré spĺňajú všetky podmienky Re³inforced izolácie. Reinforced izolácia je úplne novým riešením (čakajúcim na udelenie patentu) konštrukcie  transformátorov, ktorá zaručuje čisté oddelenie už pri vzdialenosti 2.4mm.  Špeciálna fólia zaručuje ochranu proti plazivým prúdom na vzdialenosti menšej ako 4.6mm. Transformátory využívajú vnútornú konštrukciu s viacnásobnými izolačnými vrstvami a oddeľujúcimi bariérami, ktoré zaisťujú zvýšené požiadavky na izolačnú pevnosť. Predchádzajúce konštrukcie sa nie vždy stretávali s úspechom plniť požadované vlastnosti. Hlavnou príčinou bol pokles účinnosti transformátorov spôsobený nižším magnetickým tokom.  Naši technici sa popasovali s technickými problémami a výsledok. Recom vyvinul transformátor chránený patentom a riadiaci systém, ktorý spĺňa požiadavky na vysokú izoláciu a účinnosť. Tieto meniče sú schopné dodávať o 20% viac energie s tou istou účinnosťou. Takto Vám ponúka REC3.5-R8/R10 3.5W s izolačnou pevnosťou 8kVDC až10kVDC alebo REC6-R8/R10 ponúka výkon až 6W. Všetky prevodníky sú certifikované podľa noriem UL a CSA pre použitie v priemyselných a medicínskych aplikáciach

Recom Re³inforced prevodníky ponúkajú používateľovi zosilnenú izoláciu a vysokú účinnosť.

Pozrite Datasheet: REC3.5-R8/R10  REC6-R8/R10

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2023 Dialogue s.r.o.