Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

Vytvoriť alebo kúpiť?

Vytvoriť alebo kúpiť?

Vo svete nízko výkonových DC-DC prevodníkov kde je úžasný priestor pre rôznorodosť riešení stojí vždy pred tvorcami týchto riešení fundamentálna otázka: „Vytvoriť alebo kúpiť“

Je najnižšia cena riešenia pre dizajnéra elektronického zariadenia dostatočným motívom pre vytváranie vlastného návrhu napájacej časti zariadenia? Veď je to jednoduché: jeden spínaný regulátor, riadiaci IO a zopár diskrétnych súčiastok a úloha je hotová.

Je to naozaj také jednoduché?
V jednoduchom svete to platí ale realita je taká, že náklady na vývoj a realizáciu môžu značne prevýšiť cenu nákupu hotového riešenia. Ďalším faktorom, ktorý hovorí v prospech nákupu hotového riešenia je časové oneskorenie pri vývoji zariadenia a tým i neskoršie nasadenie hotového produktu na trhu (zvýšené riziko nenávratnosti vložených počiatočných investícií). Nápad je hotový. Vieme určiť čas potrebný na ukončenie vývoja? Máme s vývojom odpovedajúce skúsenosti? Je treba uvažovať o EMC odolnosti? Robíme to prvý raz? Je možné, že bude treba niekoľko optimalizačných krokov pri návrhu finálnej verzie dosky plošných spojov (DPS), ktorá sa bude skutočne vyrábať. Každá súčiastka a jej prepojenie za pomoci DPS má svoju cenu. Riešenie s diskrétnymi súčiastkami potrebuje viac prepojení ako modulárne riešenie. Množstvo použitých súčiastok zvyšuje i citlivosť zariadenia na mechanické poruchy. Použitím diskrétneho riešenia si musíme uvedomiť, že sa zvyšujú požiadavky na cenu skladovaného materiálu, veľkosť skladu, objednávanie cenové dohadovanie s viacerými dodávateľmi. Keď je požadované izolované DC-DC riešenie, treba uvažovať s tým, že izolačná bariéra je kritickou z hľadiska bezpečnosti. Z tohto vyplývajú dodatočné nutné testy a skúšky, ktoré trvajú určitú dobu a tiež nie sú zadarmo.
Modulárne riešenie už poskytuje tieto záruky svojou certifikáciou a tým šetrí Váš čas i peniaze. Použitím modulárneho riešenia neredukujete iba celkovú cenu ale vstupujete do nových aplikácií so skúsenosťami firmy Recom pri výrobe DC-DC a AC-DC prevodníkov.
Navyše máte záruku aplikácie inovatívnych návrhov a techník pri výrobe. Výrobky firmy Recom sú plne testované na všetky zaručované elektrické parametre a 100% odolné voči samovznieteniu. Tým si s výrobkami Traco-Power, Recom-International, Deutronic, Micro-Power-Direct, Gaia-converter, Martek-Power, Calex, Sunwor, Mornsun-Power... kupujete i bezpečie pre Vaše finálne riešenia v spolupráci s firmou Dialogue s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte nás Kolektív spoločnosti Dialogue s.r.o.
 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2023 Dialogue s.r.o.