Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

DSP Black fin

Nová rodina 16-bitových signálnych procesorov zo spoločnej dielne lídrov vo výrobe analógových a digitálnych integrovaných obvodov, firiem Analog Devices,Inc. a Intel,Inc.

Takzvaná mikrosignálová architektúra je výsledkom optimalizácie požiadaviek na spracovanie obrazu, zvuku, textu a v neposlednom rade i na internetové aplikácie.
Výsledkom tejto snahy je spojenie 16-bitového jadra signálneho procesora a 16-bitového mikrokontroléra. Dynamické riadenie pracovnej frekvencie CPU (central processing unit) a tiež inteligentné riadenie spotreby jednotlivých vnútorných blokov má za následok veľmi veľké zníženie spotreby samotného integrovaného obvodu. Výsledkom je spotreba 42mW pri napájaní jadra procesora 0,9V a pracovnej frekvencii 300MHz pri type ADSP-21535.

Unikátne riešenie ALU (arithmetic logic unit) umožňuje videokompresiu, predikciu pohybu pri spracovaní obrazu vo formátoch MPEG2, MPEG4 a JPEG.
Rodina DSP Black fin je stále dopĺňovaná o nové typy pre multimédiálne, bezdrôtové a mobilné aplikácie. Výsledkom budú nové modely s pracovnou frekvenciou až 1GHz.

Pre doplnenie Vašich znalostí doporučujeme navštíviť stránku www.analog.com/blackfin-dsp alebo spojiť sa s autorizovaným zástupcom ANALOG DEVICES ,Inc. v Slovenskej republike. Dialogue,s.r.o. 033-7722030.

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2023 Dialogue s.r.o.