Aktuality e-mailom

Ochrana osobných údajov


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

RECOM: Proces zefektívnenia systémového dizajnu

STREAMLINING THE SYSTEM DESIGN PROCESS

TABLE OF CONTENT
str.4  -  INTRODUCTION
str.4  -  A REVIEW OF THE TYPICAL POWER SOLUTION DESIGN PROCESS
str.7  -  STREAMLINING THE SYSTEM DESIGN PROCESS
str.8  -  IMPLEMENTING PRAGMATIC LEVERAGE/REUSE TRADEOFFS IN POWER SOLUTIONS
str.10 - SUMMARY & CONCLUSIONS


Váš dodávateľ elektronických súčiastok Dialogue s.r.o.
 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2024 Dialogue s.r.o.