» Aktuality e-mailom

» Seminár AD


ISO 9001

Certifikát


Certifikát Register solventných firiem

Certifikát

» Dialogue s.r.o.

Spoločnosť Dialogue, s.r.o. vznikla v roku 1993. Profil spoločnosti vtlačili jej zakladatelia do loga firmy a do jej portfólia od samého začiatku. Už samotný názov firmy hovori o tom, že pracovníci firmy chcú a vedia so zákazníkom komunikovať. O čom? O elektronických súčiastkach a ich možnostiach využitia v nových trendoch, ale aj o elektromechanických komponentoch určených pri údržbe priemyselných prevádzok.

Vianoce 2017

Vážení obchodní kolegovia, požehnané Vianočné sviatky a do nového roka 2018 všetko najlepšie

Prajeme Vám aby ste vo sviatočných chvíľach Vianočných zabudli na všetko nepríjemné a tešili sa z prítomnosti svojich najbližších.

Prajeme Vám všetkým veľa zdravia - lebo bez neho život stráca plnohodnotnosť, šťastia - lebo s ním dokážeme rozdávať radosť ostatným, lásky - lebo nás napĺňa krásnym citom, spokojnosti a vďačnosti - lebo dávajú predpoklad tvorivej činnosti.

Tím Dialogue s.r.o. Vám ďakuje za Vašu dôveru, ktorú svojou prácou chcel a chce stále získavať.

 

Titulná strana | Portfolio | O firme | Kontakt | Linecard | Kvalita | Objednávanie

Copyright © 2002 - 2009 Dialogue s.r.o.